XAO XUYẾN LÒNG ĐƠN

Xao xuyến lòng đơn một nỗi niềm
Chiều lên xô ngã bóng đời nghiêng
Gió lay cành biếc vang vang động
Hình bóng ai còn ngự đáy tim…

Tưởng đã trôi xa cùng tháng năm
Biết chăng thương nhớ vẫn âm thầm
Thềm khuya trăng giải mây phiêu lãng
Ta với niềm riêng đêm lặng câm.

Chờ đến bao năm hội ngộ cùng
Còn bao lâu nữa hỡi tình chung ?
Nước đi đi mãi tan trăm hướng
Sao vẫn hoài mong phút hạnh phùng…

UYÊN THUÝ LÂM