Xuân Quang Trung

Ngày 25 tháng 11 năm  Mậu Thân (22 tháng 12 năm 1788), Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu là Quang Trung.  Ngài ra lệnh xuất quân.

Mùa Xuân năm 1789, chỉ trong sáu ngày, quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh xâm lược.

Chiều mùng 5 tết (30 tháng 1, 1789), đại quân vua Quang Trung tiến vào Thăng Long trong sự chào đón nồng nhiệt của toàn dân. Sử ghi áo bào của Bắc Bình Vương sạm màu khói sung.

Sau khi khen thưởng cho tướng sĩ, ba quân vui tết, ngài gửi cành đào xuân về cho Bắc Cung Ngọc Hân.

____________________

 

Xuân Quang Trung

Trận chiến lừng danh đến mọi nhà
Quân Thanh đại bại thắng về ta.
Ngọc Hồi tre chẻ rền non nước
Nhật Tảo tan hàng dậy tiếng la.
Nghi Đống vận cùng treo mệnh bạc
Quang Trung uy dũng diệt gian tà.
Phú Xuân vang động lời sông núi
Xuân thắm cành đào tiệp báo xa. 

Uyên Thúy Lâm