Xuân Về / Ông Đồ

                   XUÂN VỀ 

Quê người lữ thứ đón xuân qua
Gió lạnh mưa buồn giọt lệ sa
Chợ vắng người đi xuân có phải?!
Đường trơ kẻ lại tết hay là?!
Cành mai giả cánh màu không khác
Bánh tét thật mùi nếp chẳng xa
Nhớ quá quê xưa xa dịu vợi
Xuân về cứ gọi vẻ cho ra

                            Nam Thảo
                              Xuân Bính Thân 2016

_______________________

                   Ông Đồ

(ý thơ Vũ Đình Liên)

Phố chợ đông người lắm khách qua
Hồn tuôn bút vũ dáng kiêu sa
Giấy bay cánh điệp như tình tự
Mực chảy lời hoa đến lụa là
Tay thảo nét rồng nơi thị náo
Ý dâng cánh phượng chốn trời xa
Năm nay khách vắng mưa bay lạnh
Liễn cũ đâu rồi tìm khó ra

                                       Tạo Ân