ANH ĐỪNG HỎI

Nếu anh hỏi có gì ngoài sân nắng
Em ngậm ngùi chỉ có.bóng em thôi
Và anh hỏi một mình có chơi vơi
Em cúi đầu dạ thưa mà ngấn lệ

Anh đừng hỏi sao nỗi buồn dài thế
Vì ngoài kia con phố đã tắt đèn
Và hiu hắt từng góc nhỏ thân quen
Chuyện phố đêm là chuyện buồn thế kỷ

Anh đừng hỏi tại sao em bi lụy
Không đâu anh là phút lặng lòng thôi
Là nguyện cầu những đêm lòng rối bời
Xin an nhiên một mai như từng đã.

16/09/2021.ÉN TRẮNG.