Biển Đời

Biển ơi đừng vỗ sóng
Kẻo muối mặn lòng nhau
Sóng có nghe tình đau
Réo rắt từ muôn phía

Cát ơi xin đừng hứa
Làm mềm những gót chân
Chỉ là lệ ăn năn
Ngàn năm bên triền đá

Sóng tung màu trắng xóa
Rặng dương xanh nằm xõa
Nghe biển gọi trùng khơi
Bàn tay buông rã rời

Biển ơi đừng tô môi
Màu nâu lên vách đá
Hằn sâu dấu nghiệt ngã
Bởi năm tháng muộn phiền

Mưa chiều rơi triền miên
Biển giăng từng con sóng
Trên từng đám rêu rong
Vỗ quanh những phận đời

31/05/2019.
ÉN TRẮNG