Bình Dương Quê Nội

Nắng về râm rã Bình dương
Phượng về đon đả mùi hương bóng hè
Nhớ người lúng túng bên hè
Ấp a, ấp úng: “Ve nè qua xem ”
Bao giờ đổi được một đêm
Lắng nghe ai hát, ru mềm phím tơ
Nay hè những nỗi còn mơ
Mơ về sông Bé, tuổi thơ với Hè

Lộc Tòng