CẢNH BÌNH MINH

Bài họa

1-CẢNH BÌNH MINH

Vừng hồng ló dạng dưới chân mây
Sương sớm tan nhanh bướm lượn bay
Ngoạn cảnh gái xuân thân liễu rũ
Ngắm hoa mặc khách dáng thon gầy
Đóa sen khoe sắc vùng Châu Á
Bông súng phơi màu xứ Mỹ Tây
Vẽ đẹp thanh tao truyền cảm hứng
Hồn thơ  lai láng ước mơ đầy

Văn Ngọc
09 Jan 2021

Bài họa 2

2-TÂM BÌNH

Vó câu qua cửa khuất đường mây
*”Bóng nhạn quá sông biền biệt bay
Nước chẳng lưu hình bình thản chảy
Chim không để dấu vấn vương gầy”
“Bát phong bất động gần Đông Độ**
Đối cảnh vô tâm cạnh Cõi Tây”***
Chốn tạm thế gian đầy mộng ảo
Vọng mơ chứng đắc khổ đong đầy

Văn Ngọc
10 Jan 2021

  • *ý thơ của Thiền Sư Thiên Y Nghĩa Hoài 994-1064( Nhạn quá trường không…
  • ** ý thơ Tiên Lữ Đồng Tân(796-) ( Một ngày an nhàn thân tự tại…đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền)Vua Trần Nhân Tông(1258) lặp lại   Ý bài này(cư Trần lạc đao…đối cảnh vô tâm…)

*** Bài họa

THƠ XƯỚNG-HOẠ

 

Ý ĐÔNG

Bút pháp bên trời chợt hoá mây
Ý tung vân vũ, gió ngàn bay
Vàng về lá nắng, mưa như sắt
Lạnh phủ cành đêm, nguyệt trở gầy
Lối cỏ, hương thiền, lan mấy nẻo
Hiên không, bóng núi, lửng ngàn Tây
Trần ai thánh thót, tình sương nước
Tiếng hạc sa đông, giếng cổ đầy !

Thiền Sư Mình Đức Triều Tâm Ảnh

( Huyền Không Tự – Huế )

 

Bài Hoạ

 

BÚT NỞ HOA

Mười năm thoáng chớp tựa như mây
Hồn chữ chưa mòn, mực vội bay
Lời kệ: Chân Như vô sở trú
Câu kinh: Bát Nhã sắc phai gầy
Rồng bay Thư Pháp thời Đông Tấn (*)
Phượng múa hài hoà pha nét Tây
Nhuần nhuyễn tay nâng thần bút nhẹ
Hoa Tâm rộ nở… Ý khơi đầy.

 

Kiều Mộng Hà

Jan08th2021

 

(*) Vương Hy Chi: Thánh tổ Thư Pháp thời Đông Tấn.