CHIỀU TRÊN LỐI VỀ

Bước đến làng xưa buổi trở về,
Nhìn xem cảnh cũ tưởng như mê.
Ánh trăng tỏa vấn vương đường mộng,
Làn khói giăng mờ mịt lối quê.
Nắng đọng ươm tình người lữ khách,
Sương rơi đọng giọt tách cà phê.
Bao năm cách biệt ngôi đình nhỏ,
Vẫn thấy đâu đây chốn hẹn thề…