CHÚC XUÂN TÂN SỬU 2021

Trâu về đuổi Chuột chạy đi xa
Vận tốt hanh thông ,xui xẻo qua
Covid chủng ngừa vơi truyền nhiễm
Nạn tai tránh khỏi ,thịnh hưng đà
Từ bi độ lượng tâm vô ngại
Hỷ xả khoan dung hạnh thứ tha
Phước Lộc nở hoa trên vạn lối
Nơi nơi an tịnh,thế nhân hoà

*****

Nơi nơi an tịnh,thế nhân hoà
Nâng chén rượu mừng chúc tụng ca
Bình đẳng bình quyền tràn thôn xóm
Tự do dân chủ ngát hương trà
Xuân về mến tặng tình thân ái
Tết đến thương trao hạnh vị tha
Dâu bể vô thường nơi cõi tạm
Yêu nhau chân thật mới lâu mà

 Văn Ngọc

17-01-2021