CUỘC THẾ VẦN XOAY

Cuộc thế vần xoay tựa ván cờ,
Người dồn tâm sức, kẻ thờ ơ.
Được thời xe ngựa thênh thang bước,
Lỡ vận thân danh héo hắt chờ
Chạy đuổi vinh hoa như bến mộng
Buông tay phú quý tựa mê bờ.
Nhân sinh trong cõi vô thường đó
Luyến cuộc cờ tàn, rượu với thơ.

UYÊN THÚY QUYÊN

(Thân tặng Nhà Thơ MẮT  NGỌC )