CUỘC TÌNH XA

Sương thu bàng bạc theo vào,
Hơi thu se lạnh dạt dào hồn thơ.
Người phương cũ có tròn mơ,
Kiếp người dâu bể, đôi bờ thêm thương.

Ta yêu nhau giấc mộng thường
Một đời tạc dạ chung đường nào quên
Thu phai nắng bóng chiều nghiêng,
Mong qua năm tháng vẹn nguyên ân tình.

Lắm khi sóng gió bất bình,
Cuộc phong ba dậy điêu linh phận người.
Cho dù tâm đã mù khơi.
Cho dù thân đã bên trời cách chia.

Người đi rồi sẽ quay về,
Nghĩa tình thắm đượm chẳng nề gió mưa.
Lòng còn ghi khắc lời xưa.
Thì trăm năm vẫn duyên vừa trúc mai.

UYÊN THÚY LÂM
Thu 2014