Đi Về Có Nhau

Ngày đi, em đứng nhìn xao xuyến,
Mặt nước sông quê tím lục bình.
Tôi bước lòng ngập tràn lưu luyến,
Thuyền xa dần khuất ánh bình minh.

Cánh chim bạt gió sẽ về đâu,
Thuyền dạt bờ xa ghé bến nào?
Đất khách trông tìm phương cố quận
Một thời khói lửa rộn binh đao.

Hẹn sẽ chờ nhau dù trọn kiếp,
Đường bao xa, núi cách sông ngăn.
Ta vẫn tìm nhau trong giấc điệp,
Tay trong tay như đã bao lần.

Những đông xám lạnh buồn nơi đất khách,
Nhớ làm sao lửa ấm mái tranh chiều.
Trôi trăm suối nghìn sông ai có đợi,
Cuộc tao phùng ghi tạ vạn lời yêu.

Từng mùa thu đến thay mầu lá
Nhạc dạo cung buồn thêm nhớ thương.
Gối chiếc nhớ trăng vàng bến Hạ,
Mơ Hằng Nga, vũ khúc Nghê Thường…

Nghĩ đến một ngày tôi trở lại
Tìm em, tôi trả nghĩa ân sâu.
Bên bờ sông nhỏ gian nhà nhỏ,
Đôi bóng đi về ta có nhau.

UYÊN THÚY LÂM