Gã Ôm Đàn

Gã Ôm Đàn

Bên sông cô tịch gã ôm đàn,
Đò vắng lơi chèo đợi khách sang.
Văng vẳng lời buồn theo sóng bạc,
Chơi vơi đàn hận mấy cung vàng.
Quảng Lăng u oán sầu bia mộ
Lưu Thủy dòng đời nhẹ bước thang.
Nước chảy về đâu đời lữ thứ?
Hồ trường ta rót mấy canh tàn.

TẠO ÂN


Tiếng Đàn Xưa

Em nhớ trong mơ có tiếng đàn,
Bên người năm ấy lúc xuân sang.
So dây đàn dạo câu tương ngộ,
Nắng phím loan ngân điệu đá vàng.
Lắng khúc Phượng Cầu vang thánh thót,
Đợi chàng Tư Mã bước thênh thang
Trăm năm hoài vọng mùa trăng cũ,
Xuân đến rồi đi mộng chẳng tàn.

UYÊN THÚY LÂM