GIANG SƠN HOA GẤM

Sự Kiện:
(Diễn Biến Tại Bãi Tư Chính…)
“Hôm 19 Tháng 7 Năm 2019 nhóm tàu khảo sát của Trung quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam biển Đông…
Các hoạt động của tàu Trung quốc tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam nếu nhằm mục đích thăm dò trữ lượng dầu khí ở đáy vùng đặc quyền kinh tế, cũng là vùng thềm lục địa của Việt Nam,là đã xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam.
Bên cạnh đó, nếu hoạt động thăm dò địa chất nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, thì dù dưới mục đích hòa bình hay không, cũng đã xâm hại đến quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Ngoài ra, hiện giờ nó( sự việc)chắc chán đã làm ảnh hưởng đến hòa bình trong khu vực biển này, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ sử dụng biển một cách hòa bình theo luật quốc tế. Sự việc còn ảnh hưởng đến hoạt động khác như tự do đi lại và hoạt đông khai thác kinh tế của Việt Nam cùng các quốc gia khác (dưới sự cho phép của Viet Nam)tại đây…”
( Trích Bài viết của Giảng viên Luật Biển Quốc tế Phạm Ngọc Minh Trang )
Là người Việt Nam chúng ta nhớ lại công ơn Tiền nhân từ ngàn xưa đã đem thân mệnh, xương máu chịu bao gian nan để dựng nước và giữ nước. Nay Tàu cộng tham lam ngang ngược bạo tàn nhiều phen giành lấn biển đảo, chúng ta phải làm sao giữ lại cho đươc Giang Sơn Hoa Gấm, Tổ quốc vững như thạch đồng,còn nguyên vẹn chủ quyền để cho con cháu ngàn năm sau?….
Bài thơ nhỏ

 

GIANG SƠN HOA GẤM

Sử cũ còn ghi Cha giống RỒNG
Mẹ TIÊN dìu dắt con bên hông.
Năm mươi vượt núi Hoàng triều dựng
Năm chục băng rừng Đại hải trông.
Trùng điệp biên cương mồ giặc Bắc*
Mênh mông biển lớn sóng triều Đông.
Giang sơn hoa gấm bao đời giữ
Đất nước ngàn năm vững thạch đồng.

UYÊN THÚY LÂM

_________________________________
*Giặc Tàu bao lần sang đánh chiếm nước Nam, phải bỏ thây trên sóng nước Bạch Đằng, trên Gò Đống Đa v..v..