KHÓC NGƯỜI TỬ VÌ ĐẠO

CHÚA GỌI NGÀI VỀ HUỞNG HỒNG ÂN
TUỔI ĐỜI ĐANG ĐỘ THUỞ THANH XUÂN
LINH HỒN BẤT DIỆT NƠI THIÊN QUỐC
NHỤC THỂ HÒA TAN CÕI THẾ TRẦN
NƯỚC MẮT CÒN VƯƠNG CÙNG KHÁCH LẠ
ĐAU BUỒN ĐỂ LẠI VỚI NGƯỜI THÂN
HY SINH TỬ ĐẠO VÌ TÍN HỮU
VẲNG TIẾNG CỒNG CHIÊNG XUA ÁC THẦN

Phê Rô Nguyễn Hoàng Linh NJ USA