Lạc Diệp Tri Thu

Lạc Diệp Tri Thu

Lá vàng vài chiếc rớt bên sân
Nghe tiếng thu đang đến thật gần
Gió thổi vi vu như sáo nhạc
Mây trôi bàng bạc tựa sông ngân
Âm gieo cảm, luyến thương bằng hữu
Cảnh gợi tình, hoài niệm cố nhân
Thoáng chốc, hè qua như nước chảy
Bốn mùa lặng lẽ cứ xoay vần

Nhất Hùng

ooOOoo

Hơi Thu

Một chiếc ngô đồng rụng trước sân
Heo may lành lạnh báo thu gần
Êm đềm bến vắng con đò ngủ
Róc rách rừng thưa tiếng suối ngân
Bạc phận đoạn tơ duyên tố nữ
Lỡ tình vương vấn nợ thi nhân
Bao giờ vơi hết sầu thiên cổ
Sao nửa câu thơ mãi lạc vần?

Tạo Ân