LẺ BÓNG

LẺ BÓNG

Nam nhân nghiệp cả chốn binh đao
Thiếu phụ ngậm ngùi hờn số cao.
Chàng vẫn mịt mờ nơi gió cát
Em còn cơ cực giữa ba đào.
Ngày đi anh hẹn mùa xuân chín
Buổi đón em chờ lạc ánh sao.
Lòng nguyện đợi người dù trọn kiếp
Vì nhau, xin xếp lại chinh bào.

UYÊN THUÝ LÂM
____________________________

CÓ ĐÔI

Ngày tháng tung hoành lửa khói đao
Đời trai gió bụi chí hùng cao.
Sương mờ gót trận chinh nhân kiếp
Mưa nhạt bờ vai phận má đào.
Trễ hẹn anh ngồi trông khói thuốc
Chờ tin em đứng ngóng trăng sao.
Ngày về tình vẫn bên đường cũ
Mười ngón tay hoa cổ chiến bào.

NGUYỄN LỘC TÒNG
____________________________

TU LÀ CỘI PHÚC

Chiều hoang tráng sĩ quyết chôn đao
Chôn cả oán ân chí khí cao.
Thác đổ rửa tâm trôi ác niệm
Gió đưa nguôi hận dịu ba đào.
Vang vang tiếng kệ ngân sương sớm
Thanh thoát chuông chiều đọng bóng sao.
Nương náu cửa không lòng thoát tục
Chiến y đoạn tuyệt khoác tăng bào.

UYÊN THUÝ LÂM
____________________________

THUYỀN VỀ BẾN KHÔNG.
(Bài họa )

Thời khó ẩn mình với nỏ đao.
Quả rau ngày tháng rõ thanh cao.
Dữ lành sao tại màu da cớ ?
Thiện ác hữu chung sắc máu đào?
Diện mục như không không lại tỏ.
Bản lai vô tận tận trời sao.
Huệ năng lục tổ uy nghi bát.
Chuỗi hạt khoác theo y cổ bào.

TÒNG LỘC NGUYỄN. (2019)

Muời sáu năm nuơng náo với nhóm thợ săn trong rừng.
Lục Tổ Huệ Năng mang theo Y BÁT, về phuơng Nam truyền đạo.
____________________________

TRÒ CHƠI THỜI THƠ DẠI

Sân đình đám trẻ tập cung đao
Tan học rủ nhau tranh thấp cao.
“ Tráng sĩ” “công nương” vào trận chiến
Cờ lau kiếm gỗ dậy ba đào.
Nhiều phen thua trận tàn binh giáp
Lắm lúc dỗi hờn biết tính sao!
Em còn giữ trong tim hình bóng?
Trời thơ phơ phất mảnh nhung bào.

UYÊN THUÝ LÂM