LẺ BÓNG

LẺ BÓNG

Nam nhân nghiệp cả chốn binh đao
Thiếu phụ ngậm ngùi hờn số cao
Chàng vẫn mịt mờ nơi gió cát
Em còn cơ cực giữa ba đào
Ngày đi anh hẹn về xuân chín
Buổi đón em chờ lạc ánh sao!
Lòng nguyện đợi người dù trọn kiếp
Vì nhau, xin xếp  lại chinh bào

UYÊN  THÚY LÂM

________________________________

CHỈ BA ĐAO

Giảo Kim* ráng sức chỉ ba đao
Tại hạ dao cùn thấp chẳng cao
Loạn kiếm so găng loè ánh chớp
Cuồng gươm chém gió bỡn hoa đào
Trên vai rượu đắng vang lời ngọc
Dưới núi thơ vàng tỏ ánh sao
Quảy gánh đàn thi ôm hận nước
Đồng tâm kết nghĩa Đệ Huynh bào!

* Cuồng Đao
*TB: Trình Giảo Kim ngày xưa chỉ co’ 3 đao – Tại hạ cũng vậy.

________________________________

Chinh phụ

Bút nghiên xếp lại luyện cung đao
Quốc biến sĩ phu hề chí cao
Trống thúc ngàn quân lay bóng nguyệt
Cờ bay vạn lá lấp ba đào
Ngàn dâu khuất nẻo trông hình bóng
Sạn đạo mờ sương ngắm ánh sao
Mưa gió biên thùy chàng bảo trọng
Khải hoàn rạng rỡ ánh kim bào

ta

________________________________

CHÔN ĐAO
Họa Thơ VH NXVan

Chiều hoang tráng sĩ quyết chôn đao.
Chôn cả oán ân chí khí cao
Thác đổ rửa tâm trôi ác niệm
Gió đưa nguôi hận dịu ba đào.
Vang vang tiếng kệ ngân sương sớm
Thanh thoát chuông chiều đọng ánh sao.
Nương náu cửa không lòng thoát tục
Chiến y đoạn tuyệt khoác tăng bào .

UYÊN THÚY LÂM

________________________________

Quật đao

Tìm lại mộ xưa chàng quật đao
Xuất chiêu chớp điện nổ trời cao
Tỳ bà dục giã ngân câu vó
Chén ngọc long lanh mỹ tửu đào
Đại mạc mênh mang tìm bóng nguyệt
Biên cương lộng gió ngắm ngàn sao
Soi mình chợt thấy đầu sương điểm
Ngoảnh lại tang thương bạc chiến bào.

Ta

________________________________

TRÒ CHƠI THỜI  THƠ DẠI

SÂN ĐÌNH BỌN TRẺ TẬP CUNG ĐAO
TAN HỌC RỦ NHAU TRANH THẤP CAO
“TRÁNG SĨ” “CÔNG NƯƠNG” VÀO CHIẾN TRẬN
CỜ LAU KIẾM GỖ DẬY BA ĐÀO .
NHIỀU PHEN THUA TRẬN TÀN BINH GIÁP
LẮM LÚC DỖI HỜN BIẾT TÍNH SAO .
EM CÓ CÒN TRONG TIM HÌNH BÓNG :
TRỜI THƠ PHƠ PHẤT MẢNH NHUNG BÀO ?

UYÊN THÚY LÂM

________________________________

Không Quá Ba Đao

Tuyệt chiêu không múa tới ba đao
Một nhát cũng đà phân thấp cao
Kiếm khí tung hoành xô núi đá
Đao phong chuyển động đẩy ba đào
Ôm đàn bên thác chờ người ngọc
Rót rượu mạn thuyền ngắm ánh sao
Lưng túi gió trăng làn gió thoảng
Giang hồ thu lại mảnh nhung bào

Ta