Lời nguyện cho hòa bình

Hỡi Thượng Đế, nơi nương tựa thế hệ qua
Niềm hi vọng của hiện sinh, tồn tại
Hãy nhìn xuông nhân gian khổ ải
Đang cần Người tế độ, phù trì
Thế giới ngày nay, xáo trộn, loạn ly
Bạo động lan tràn, đau thương chất ngất
Chúng con cần Người đưa tay dẫn dắt
Vào đất yên bình, đạo đức, yêu thương
Không có Người chỉ lối dẫn đường
Chúng con không thể nào tái tạo
bằng an trong tâm hồn,và trong gia đạo
Hãy cho chúng con sức mạnh, kiên cường
Biết giữ thanh cao, chân thật, yêu thương
Cho chúng con đặt niềm tin tuyệt đối
Ở Người và những điều không trông thấy
Hãy cho chúng con bác ái, khiêm cung
Tim quảng đại, tràn ngập yêu thương
Giữa thế giới tham lam, ích kỷ
Đừng để chúng con nghèo những tinh cảm ấy
Hãy tha thứ sai phạm chúng con
Giúp chúng con tìm thấy nẽo đường
Vào thế giới tốt đẹp hơn, moi người sống
mỗi ngày, trong an bình, thứ tha , độ lượng

Khánh Giao