LỐI THU XƯA

    Anh thương nhớ thật lòng anh có biết
    Chẳng phải bao giờ em cũng được sẻ chia
    Bởi anh xa , mùa thu chưa về kịp
    Trời phương em man mác nỗi chia lìa .
    Tháng chín bây giờ dài lắm những cơn mưa
    Ngày vẫn trôi thu vàng rồi sẽ đến
    Ướt lòng đơn trùng trùng mưa kỷ niệm
    Anh nhớ cho lời hẹn lúc giao mùa .
 
    Chăn tuy ấm vẫn đơn côi đêm gió lộng
    Từng đêm sâu vọng tưởng ánh trăng vàng
    Gió vun vút thổi tràn xua cơn mộng
    Bình minh rồi xao động bóng trăng tan .
    Em vẹn nguyên một tình yêu nồng cháy
    Yêu vô cùng như thuở mới trao hôn
    Anh phiêu bạt nơi đầu sông cuối bãi
    Có nghe lời nhau vẳng trong gió thu dồn?
    Gió sẽ chuyển đến anh niềm nhung nhớ
    Chút mây xa tươi sắc nắng quan hà
    Mai anh về , trăng thu vằng vặc tỏ
    Bên đời nhau ngày tháng mãi đơm hoa .

                                     UYÊN  THÚY  LÂM