LỐI THU XƯA


Anh thương nhớ thật lòng anh có biết
Chẳng phải bao giờ em cũng được sẻ chia
Bởi anh xa , mùa thu chưa về kịp
Trời phương em man mác nỗi chia lìa .   

Tháng chín bây giờ dài lắm những cơn mưa
Ngày vẫn trôi thu vàng rồi sẽ đến
Ướt lòng đơn trùng trùng mưa kỷ niệm
Anh nhớ cho lời hẹn lúc giao mùa .

Chăn tuy ấm vẫn đơn côi đêm gió lộng
Từng đêm sâu vọng tưởng ánh trăng vàng
Gió vun vút thổi tràn xua cơn mộng
Bình minh rồi xao động bóng trăng tan .

Em vẹn nguyên một tình yêu nồng cháy
Yêu vô cùng như thuở mới trao hôn
Anh phiêu bạt nơi đầu sông cuối bãi
Có nghe lời nhau vẳng trong gió thu dồn?

Gió sẽ chuyển đến anh niềm nhung nhớ
Chút mây xa tươi sắc nắng quan hà
Mai anh về , trăng thu vằng vặc tỏ
Bên đời nhau ngày tháng mãi đơm hoa .

  UYÊN  THÚY  LÂM