Lời Xin Lỗi

Tôi còn nợ người cái nắm tay
Một câu chào hỏi giữa bao ngày
Ánh mắt lạnh lùng như vô cảm
Xác thân rệu rã nào có hay

“Tôi vẫn nợ người chưa trả xong”
Một câu ân tình đang ruổi rong
Đôi mắt khép lại môi tím tái
Ai tiễn đưa ai vạn người thân

“Tôi vẫn nợ người chưa trả xong”
Khi kiếp sống nầy thật chênh vênh
Ở giữa ranh giới bờ sinh tử
Ai tặng cho ai đóa hoa hồng

Tôi còn nợ người lời xin lỗi
Từ lâu câm nín không nên lời
Chợt nghe tiếng lòng đang hấp hối
XIN LỖI MỌI NGƯỜI XIN LỖI TÔI.

Viết giữa mùa dịch bệnh CORONA.
17/04/2020.ÉN TRẮNG.