MỘT NGÀY HẠNH PHÚC

Thao thức mới biết đêm dài,
Sương khuya rớt giọt tiếng ai nghẹn ngào!
Ngước nhìn lên những vì sao,
Long lanh đốm sáng, nơi nào mắt rơi!
Sao đêm mỗi lúc đổi dời,
Mong manh hạnh phúc như người với ta.
Dẫu rằng một thoáng đi qua,
Thời gian trôi mãi nhạt nhòa tuổi xuân.
Con tim héo hắt bao lần,
Một ngày hạnh phúc lại gần bên nhau.
Tình như Chức Nữ – Chàng Ngưu,
Nhờ mây ô thước bắc cầu nhau qua.
Hạnh phúc đâu phải riêng ta,
Sao tầm tay với hút xa vợi vời.
Một ngày, chỉ một ngày thôi,
Tình ta ôm trọn một thời để yêu…

Tuyết Hoa.