Mùa Thịnh Trị

Mây xám bỏ Thiên Sơn du mục.
Ngày giăng giải lụa, đêm gom sầu.
Một hôm mây lặng ngắm thinh không,
Kìa hoa trắng nở giữa mùa đông.
Độc ẩm sương khuya, hòa màu tuyết.

Tráng sĩ ngạo thiên, ngâm cổ thi.
Tiếng rồng vang lung lay cây đổ.
Áo da cừu, đôi tay trần vạm.
Gương đại cung nhắm ngôi sao màu máu
Tên rít…tiếng nổ long trời…hoa tuyết bay bay.
Người trai trẻ vẩn cười tươi
Một vệt máu rỉ từ khóe miệng.

Chim Lạc gọi bầy kêu ríu rít
Ngóng tin vui bay ngợp trời Nam
Khua khánh bạc mở mùa thịnh trị
Gióng trống đồng khai hội thanh bình
Mặt trời ló dạng, mây đổi màu ngũ sắc,
Đất lành ngửa mặt, mưa hiền tưới thiên ân.

Tiếng kèn loa vang vọng lấn hải triều,
Núi Chí Linh nổi lửa Lam Sơn,
Dõng dạc tuyên “Bình Ngô Đại Cáo”,
Non nước hoan ca nắng rực quan hà.
Người người trẩy hội khải hoàn ca,
Khi trời yên,
Đá sỏi cũng đơm bông.

Bùi Chua