Nếu Em Biết

Kế em biết chiều hay nghiêng vạt nắng
Và lối cỏ về làm mềm những bước chân
Nếu em biết hoa vàng rồi mấy độ
Thì năm tháng không khắc khoải đợi chờ
 
Nếu em biết mây trời thường đi hoang
Màu tóc xanh như thể sẽ phai tàn
Và tiếng đàn ngày xưa không còn nữa
Đâu rồi.một chiều cùng tiếng sáo ngân nga
 
Nếu em biết đường đời thường chia hai
Đường thẳng song song không bao giờ nối lại
Nếu em biết dòng sông thường rẽ lối
Em đâu buồn khi gãy cánh cò chao
 
Nếu em biết màu nắng rồi hanh hao
Khúc ca dao đã quên câu mộng dài
Chuyện địa đàng xin hãy là cổ tích
Nên em cúi đầu như thế biết từ lâu
 
14/10/2020.
Én Trắng.