Những uẩn khúc cuộc đời

Nàng muốn hạnh phúc với chàng
hiểu chàng cặn kẻ, nhưng nàng chỉ yêu
chút chút thôi, quá nhiều thì hỏng.
Trái lại trong cuộc sống vợ chồng:
Chàng muốn hạnh phúc trường tồn,
yêu nàng tha thiết, nhưng đừng cố công
tìm hiểu nàng, dò lòng chung thuỷ.
Khi người nữ có ý lấy chồng,
trong thâm tâm những mong chàng đổi.
Nhưng chàng vẫn sống lối ngày xưa.
Nói gì chàng vẫn trơ trơ.
Hôn nhân ly tán giấc mơ lụi tàn
Người nam trong hôn nhân mong mõi
vợ mình không thay đổi mảy may,
thế mà dài theo tháng ngày
nàng thay đổi như áng mây đổi hình.
Không nên tìm cho mình an ủi,
mà ủi an buồn tủi tha nhân.
Không mong ngưòi hiểu cho ta.
Nhưng phải tìm hiểu người nhà chung quanh
Không mong người để tâm thương cảm.
Nhưng phải yêu sâu đậm hết lòng.

                              Khánh Giao
                                       BS Phùng Hạnh