NỬA VẦNG HẠ BAY

Hóa ra mình cũng ưu phiền
Nửa đêm thức giấc cô miên cháy lòng
Đường trần một cõi mông lung
Say cùng nhân thế tỉnh cùng tri âm

Cùng nhau như đã trăm năm
Và trăm năm ấy cũng xa xăm rồi
Vầng trăng mòn mỏi chia phôi
Tri âm xa vắng nhạt đôi môi.mềm

Nửa đời phai nhạt hương duyên
Nửa đời ngồi lại xếp miền hạ bay

ÉN TRẮNG

12/07/2019