RĂNG CHỪ

Răng chừ
ngày tháng qua mau
Chút se sắt lạnh cơn đau trái mùa
Đèn khuya nghiêng ngã gió lùa
Mình tui với bóng đôi bờ quạnh hiuRăng chừ
núi cũng buồn thiu
Cây khô nước mắt chim kêu lạc bầy
Hoàng hôn đậu giữa chân mây
Nhớ ơi ! Khói bếp hương cay quê mình

Răng chừ
bạc kiếp phù sinh
Nổi trôi phiến Ngọc khối tình Trương Chi
Mịt mù sông nước chia ly
Bên tê khuất bóng bên ni xa hình

Răng chừ
chân bước gập ghềnh
Tròn tay ôm giữ suối tình lênh đênh
Tui ngồi gọi nắng bình minh
Mặt trời chừ đã ẩn mình nơi mô …?

lê hữu minh toán
( Houston Nov. 29 , 2021 )