Rót Rượu Cho Chồng

Rượu đây, em đã rót đầy,
Uống đi cho cạn, để say tình nồng.
Rượu vào thấm đẵm trong lòng,
Uống đi! Anh uống chén nồng đắm say.
Ô! Sao mí mắt cay cay,
Giọt nào đắng, giọt nào say men tình.
Rót cho anh nhớ lại mình,
Vì sao năm tháng nghĩ tình bay đi.
Rót cho anh nhớ những gì,
Nhạt nhòa lệ ướt trên mi vợ hiền.
Uống đi, rượi thấm môi mềm,
Rượu này em rót cho duyên tình hờ.
Đò ngang hai chuyến nương nhờ,
Đục trong, trong đục, hững hờ chi anh!
Tơ duyên sao quá mỏng manh,
Bờ không nhớ gọi, thuyền đành xa khơi.
Quay lưng còn chút ngậm ngùi,
Rượi cay, tình đắng, chôn vùi con tim.
Níu thời gian lại làm tin,
Cạn ly anh uống, cạn tình chia xa!

Tuyết Hoa.