THÁNG TƯ BIẾT CẤT VỀ ĐÂU?

Tháng ba nhớ Mẹ hiền từ
Gỡ thêm tờ lịch tháng tư đã kề
Tháng tư chuyện cũ lê thê
Nữa khuya nhớ lại não nề canh thâu

Tháng tư biết cất về đâu?
Mây tan nước vở bể dâu tháng nầy
Lững lơ hạc lẽ chiều gầy
Buồn đem kỷ niệm chất đầy chiêm bao!

Tháng tư mưa rớt ngoài rào
Giọt nầy nức nỡ giọt nào thỡ than?
Ngờ đâu một thoảng sương tan
Thù ngôi cao đỉnh dân gian hải hùng

Tháng tư gió núi lạnh lùng
Lạnh hồn nhung nhớ mịt mùng đường xưa
Ta ngồi vuốt sợi tóc thưa
Gió bay chắc khóc theo mưa âm thầm

Tháng tư cá lội mù tăm
Nĩ non đêm vắng vỉ cầm tiếng vơi
Việt Nam hởi! Việt Nam ơi!
Lệ mờ ta nước xa rời như mơ!

Nam Thảo