Thơ Tứ Tuyệt SÔNG CHIA, BIỂN HẸN – Tranh Thơ

Thơ


     

            SÔNG  CHIA

Lớp lớp thời gian tưởng mới đây,
SÔNG CHIA biền biệt khó mong ngày.
Bến xưa nào thấy con đò cũ,
Hiu hắt lòng đơn gửi gió mây

          UYÊN THÚY LÂM


             

                  BIỂN HẸN

Em xa hương tóc thoảng đâu đây,
Đếm bước thời gian tháng lại ngày.
Vàng đá đã chung lời Biển Hẹn,
Duyên đừng tan hợp tưa bèo mây

                UYÊN THÚY LÂM