Thu Cảm – Đường Thi Xướng Họa

THU CẢM

Thu về lá úa rụng đầy sân
Đất khách thu qua đã mấy lần!
Khắc khoải đường xưa chân ảo mộng
Ngậm ngùi lối cũ bước phù vân
Âm thầm bến nước buồn đôi chữ
Lặng lẽ trăng sao nhớ mấy vần
Lữ thứ heo may niềm lẻ bóng
Bơ vơ thạch thảo nỗi sầu dâng

Nam Thảo
________________________________

NGÀY MAI QUANG PHỤC

Bao mùa lá rụng trải vàng sân,
Quê mẹ đao binh hận mấy lần.
Sĩ khí trời Nam: chim mỏi cánh,
Tinh hoa đất Bắc: chốn phù vân!
Quốc thù thanh sử ghi ngàn nét,
Nợ nước chinh nhân đáp mấy vần.
Vững chí bền gan cho đại cuộc,
Mặc sầu lữ thứ buốt lòng dâng.

UYÊN THÚY LÂM
Thu 2015
________________________________

Tình Thu

Một chiếc ngô đồng lạc góc sân
Hỏi tình thu khóc đã bao lần
Khói lam phủ nhạt chiều yên vũ
Mây tím giăng mờ giải lụa vân
Rượu chán vài chung say túy lúy
Thơ nhàm nửa đoạn chết không vần
Này em uống hết sầu thiên cổ
Sông cạn mưa về con nước dâng

Ta
Thu 2015