Trả Ta Sông Núi

TRẢ TA SÔNG NÚI
Con cuốc
kêu gào trả ta sông núi
Một dải sơn hà tím thẫm trời đau
Phú Quốc ,Bắc Phong ,Vân Đồn nhỏ lệ
Mảnh đất quê ta ai nỡ dâng Tàu ???

Lê Hữu Minh Toán