Trương Chi Mỵ Nương

Tiếng hát ru chiều chim ngẩn ngơ,
Thuyền con giăng lưới xa xa bờ.
Mênh mang sông nước tình quân mộng,
Tịch mịch khuê phòng xuân nữ mơ.
Cao khúc lâng lâng sương khói nhạt,
Tiểu quyên ủ rũ liễu mành tơ.
Phũ phàng đàn hận trăng rơi vỡ,
Ngọc nát tình tan mắt lệ mờ.
Tạo Ân_______________________
TÌNH NÀNG MỴ NƯƠNG(họa thơ Tạo Ân)

Em ở phương trời dạ ngẩn ngơ,
Ai xuôi con nước tách xa bờ?
Người theo cánh bướm vào cơn mộng,
Kẻ tiễn cuộc tình thoát giấc mơ.
Tiếng sáo lòng chàng theo sóng nhạt
Tơ lòng ý thiếp tựa đường tơ
Dòng châu chàng hỡi tình chưa trọn
Réo rắt mà chi mắt lệ mờ !!!

Hàntt