Vô Thanh

Đêm trường lạc tiếng vô thanh
Du hồn dạ khúc rơi cành quế hương
Thoảng như hoa rụng thiên đường
Bóng lay tâm động tưởng chừng âm ba
Trầm lan thoảng gió xa xa
Áo xiêm trắng toát la đà liêu trai
Một vùng ngợp ánh ngọc ngà
Lòng ta vô tận, cánh ngài vô ngôn

                                      Tạo Ân