Xuân Cảm

Xuân sang mai nở trước thềm nhà
Hương thắm gió đưa trà với ta
Én lượn đuổi mây trời bát ngát
Cá tung cưỡi sóng nước bao la
Tình xuân phơi phới bình minh sớm
Lòng héo tàn phai bóng xế tà
Khoảnh khắc cuộc đời trôi vội quá
Ngày vui chớp mắt đã bay xa.

Tao Ân