Chim Sáo Xổ Lồng


Chim Sáo Xổ Lồng

Sáo ở bên này ngại quá giang
Ngại chiều nắng thẫm ánh huy hoàng
Ngại mây tím nhạt tô hoang phế
Ngại gió ngàn khơi trổi phũ phàng
Có phải hương xưa còn quyến luyến
Hay là thuyền cũ chợt sang ngang
Bậu đi lồng cũ buồn thanh vắng?
Xuôi nước buông chèo hò xự xang.

Tao Ân
___________________________

Sau Khi Con Sáo Sang Sông
Nương vận thơ Tạo Ân

Năm xưa vượt biển Cửu Long Giang
Cứ ngỡ rồi đây thế Ngọc Hoàng
Tỵ nạn muôn đời cay với đắng
Lưu vong trọn kiếp phũ cùng phàng
Tình duyên lơ lửng không êm đẹp
Hoạn lộ thăng trầm lắm trái ngang
Quẳng hết hư danh cho gió cuốn
Khảy đờn tấu khúc nhạc xừ xang

Nông gia hai lúa NJ
Mùng bốn Tết con Trâu năm 2021