Chơi Cờ – Cuộc thế

Chơi Cờ

Trắng đen giàn trận ta chơi cờ
Dớt chốt pháo đầu chiếu ngọt ơ
Tượng chống thủ thành kiên nhẫn đợi
Mã lên cầm nước rập rình chờ
An toàn nghểnh sĩ mong phòng vệ
Cấp tốc ra xe muốn vượt bờ
Đẩy chén bồ đào mời bạn nhấp
Còn trăng, còn rượu, còn bài thơ.

Tạo Ân
_________________________

Cuộc thế

Cuộc thế tương tranh tựa ván cờ
Lúc thì căng thẳng, lúc thờ ơ
Sân si chìm đắm trầm luân đợi
Hận vướng khôn nguôi khổ hải chờ
Rượt đuổi vinh hoa còn lạc bến
Loay hoay phú quý có quên bờ
Ai ơi một sớm bình tâm lại
Bát nhã đạo về đẹp ý thơ.

Uyên Thúy Lâm