DÙ SAO CŨNG PHẢI (Mother Teresa’s anyway poem)

Người ta thường vô lý, tự đại
Dù sao thì con phải thứ tha
Nếu ta tốt bụng, nhu hòa
Thì họ tố cáo ta làm lợi riêng
Dù vậy vẫn giữ niềm chân thiện
Ta thành công, không hiếm bạn thù
Dù sao ta vẫn ưu tư
Công thành, hiệu quả giúp cho nhiều người
Ta thật thà, tính trời thẳng thắn
biết bao người cứ nhắm phỉnh lừa
Dù sao cứ giữ như xưa.
Việc ta gầy dựng dài dài tháng năm
bị phá hoại tan tành phút chốc
dù sao ta cứ dốc lòng xây
Điều ta làm tốt hôm nay
họ quên hết công ơn nầy ngày mai
Dù sao vẫn miệt mài hoàn tất
Vẫn cho đời phần quý nhất thanh cao
Làm sao ta biết khi nào
điều ta hiến tặng đủ rồi hay chưa
Vì rốt cuộc khi ta hiểu hết
Chúa và ta nối kết tương thông
Hành động ta là mối giường
giao tiếp ta với cha chung trên trời

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh