THÁNG TƯ ĐAU

Chiều tàn con nắng dần loang
Vầng mây xám xịt để tang loài người
Tháng tư vắng hẳn tiếng cười
Vần thơ nhăn nhúm em lười truốt chau

Tháng tư nghèn nghẹn nỗi đau
Bờ lau cúi xuống chia nhau nỗi buồn
Nghìn trùng tay đã vội buông
Theo nhau về phía hoàng hôn cuối trời

Tiếng nấc tiếng nghẹn không lời
Chia ly vội vã ai người khóc ai
Tháng tư đau sợi tóc mai
Bạc phếch ngày tháng trắng dài thâu đêm

Tháng tư kinh nguyện triền miên
Thôi rồi cánh hạc về miền không nhau
Xin ơn trên phép nhiệm mầu
Ngày mai xanh lại tinh cầu yêu thương

25/04/2020.ÉN TRẮNG.